Onze 4 v’s

de verkoopformule van Stijlgenoten

Al jaren hanteren we bij Stijlgenoten de zelfontwikkelde Verkoopformule, waarin Vier V’s staan voor Verstaan, Verdiepen, Vertalen, Verleiden. De Verkoopformule is een beproefde methodiek om te komen tot een communicatieproduct dat werkt. Om te beginnen bepalen we met welk doel we gaan communiceren. Zoals naamsbekendheid, imagovestiging of  -verbetering, of aansprekende en direct meetbare verkoopcijfers. Vanuit het vastgestelde doel werken we een passende strategische positionering uit. Pas dan gaan we aan de slag met onze kernkwaliteit: het creëren van een onderscheidend concept en het uitwerken  daarvan in effectieve middelen.

Verstaan

Voordat je een probleem kunt oplossen, moet je het eerst begrijpen. Dat betekent in eerste instantie goed luisteren. De grote lijnen zien. Tijdens een intake-gesprek bij Stijlgenoten gebeurt veel meer dan het overdragen van feiten. We willen alles weten. Wat is uw product, op welke doelgroepen richt u zich, wat wilt u bereiken en wat verwacht u van ons?

Verdiepen

Als de ins en outs duidelijk zijn, gaan we verder. Zorgvuldig analyseren: hoe ziet de markt eruit, welke concurrenten zijn er en welke doelgroepen? Een boodschap kan pas echt aankomen als er een goed beeld is van de ontvangers. Wat zijn dat voor mensen, hoe denken ze en hoe leven ze? Om deze vragen te beantwoorden doen we deskresearch. We raadplegen kenners van de markt, maar gaan ook letterlijk de straat op, om echt te weten wat er onder de doelgroepen leeft. Ook gebruiken we de zelfontwikkelde snelkookpansessie, waarbij we in een dagdeel met alle betrokkenen de propositie formuleren.

Vertalen

Nu wordt het tijd om alle informatie te vertalen naar een gerichte strategie. Keuzes maken. Om aantrekkelijk te zijn voor de ontvanger, moet een boodschap een heldere belofte uitdragen. Een belofte die in de praktijk ook kan worden waargemaakt. Juist in deze tijd van overvloedige communicatie is ‘merkdenken’ belangrijker dan ooit. Om geloofwaardig te zijn, moet elke boodschap consistent zijn met het merk dat erachter zit. Daarbij is ook de juiste mediamix van groot belang. Het ene verhaal verkoopt nu eenmaal beter via print of buitenreclame, terwijl de andere boodschap het best tot zijn recht komt via internet. Pas wanneer deze keuzes allemaal zijn gemaakt, kan de stap naar de vierde V worden gezet.

Verleiden

Hier komt de ware kracht van Stijlgenoten om de hoek kijken. Nu het strategische speelveld in kaart is gebracht, kunnen we de vertaalslag maken naar een creatief communicatieconcept. Vaste ingrediënten daarbij zijn meestal een pakkend beeld en een krachtige slogan die samen een aansprekend geheel vormen. Zo ontstaat een concept met ‘stopkracht’, dat de doelgroep weet te raken. En dat allemaal met één duidelijk doel: resultaat voor onze opdrachtgever. Want daar doen we het allemaal voor.